Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Brev fra Gustav Vigeland

Når man går gjennom eldre arkiver dukker det av og til opp spennende dokumenter. Under ordning av arkiver fra Sør-Audnedal kommune har vi funnet flere brev fra kunstneren Gustav Vigeland. Brevene omhandler en statue av presten Peder Claussøn Friis, en statue som i dag står utenfor Valle kirke på Vigeland i Lindesnes kommune..
 
Det var planer om å sette opp et monument over Peder Claussøn Friis i 1914, i forbindelse med 300-års jubileet for hans fødsel. Av ulike årsaker, blant annet økonomiske, ble det ikke oppført noe monument det året. I 1921 tilbød imidlertid Gustav Vigeland seg å sette opp en statue av den tidligere presten. Gustav Vigeland hadde røtter i Sør-Audnedal og hadde lenge vært fascinert av historien om Peder Claussøn Friis. I et av brevene til kommunene omtaler han bl.a. presten som ”en nordmand, uden hvis verk vi neppe i dag hadde staaet som en selvstendig nasjon”.
 
Vigeland ville lage statuen gratis hvis kommunen bekostet en sokkel og en plass statuen kunne stå, fortrinnsvis i nærheten av Valle kirke. Han ønsket å produsere monumentet i bronse, og den eneste betingelsen han satte var at han skulle ha ”frie hænder m.h.t. udførelsen av monumentet”.
 
Tilbudet fra Vigeland var oppe i Sør-Audnedal herredstyre 1. april 1921. De folkevalgte mottok ” med begeistring og tak kunstnerens storartede tilbud”. En sokkel skulle de også få på plass og statuen skulle stå ved Valle kirke. Herredstyret opprettet også en egen komite kalt ”Komiteen for reisning av et monument for Peder Klausen”.
 

(Brev fra Gustav Vigeland til Sør-Audnedal kommunestyre 9. mars 1921).
Gustav Vigeland ønsket å komme raskt i gang med arbeidet og han fikk låne et portrett av Peder Claussøn. Maleriet henger i dag i Valle kirke, men Valle kirketilsyn gikk i 1921 med på å sende maleriet til Gustav Vigelands atelier i Kristiania.
 
Arbeidet med statuen stanset imidlertid opp. Gustav Vigeland var på denne tiden en meget anerkjent kunstner, og han hadde mange jern i ilden. Blant annet var det på denne tiden han arbeidet med Vigelandsanlegget i hovedstaden. Flere år gikk og i 1929 mottok Sør-Audnedal et nytt brev fra kunstneren. Der skrev han at han likevel ikke vil oppføre statuen av Peder Claussøn blant annet fordi han mente monumentet ikke ville stemme med omgivelsene på Vigeland. Han beklaget derfor at han ikke kunne ”udføre statuen, selv mot hvilken som helst godtgjørelse”.

Komiteen la deretter ned sitt arbeid. Det er ikke funnet flere brev fra Gustav Vigeland i arkivet, men saken ble noen år senere på nytt aktuell. Vigeland lagde likevel et monument av Peder Claussøn Friis og ga det som gave til bygda. Statuen ble satt opp utenfor Vigeland kirke og ble avduket i 1938.'

Kilde: IKAVA. Sør-Audnedal kommune. Formannskapets arkiv, korrespondanse 1914-1940.


(Fra avduking av monumentet av Peder Claussøn Friis i 1938. Foto: Lindesnes bygdemuseum).
 
 
 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn