Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Arkiver fra Mandal

IKAVA har inngått avtale med Mandal om ordning av kommunens eldre arkiver fra perioden fram til 1985. IKAVA skal ordne og katalogisere omkring 115 hyllemeter arkiv fra ulike etater og fagområder, blant annet formannskap/sentraladministrasjon, skolesektoren, sosialsektoren og tekniske etater. Etter ordning skal arkivene oppbevares i IKAVAs lokaler i Kristiansand.

Vi har begynt arbeidet med henting av arkivene. De pakkes i flyttekasser og kjøres i første omgang til våre lokaler i Sørlandsparken.


IKAVAs spreke medarbeidere Alen Maglic og Eva Aastrup Lia flytter arkiv fra Mandal kommune.
Foto: Bård Raustøl, IKAVA
Publiseres med eRedaktør
Logg inn