Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ny skanner hos IKAVA

Nå har vi på IKAVA fått en ny skanner!

Maskinen er toppmoderne og er en såkalt bokskanner.

Nå holder vi på å skanne og digitalisere protokoller fra Farsund kommune. Materialet strekker seg over en periode fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til slutten av 1900-tallet.

Før kommunesammenslåingen i 1964, bestod dagens Farsund kommune av de mindre kommunene Spind, Herad, Lista og Farsund.

Det er protokoller av ulik karakter som skannes, blant annet formannskapsprotokoller, skoleprotokoller, drifts – og kapitalprotokoller, valgprotokoller og mye mer.
Protokollene er av ulik kvalitet. De eldste er mindre lesbare, og har blitt utsatt for tidens tann i større grad enn de yngre eksemplarene.

Her er et par eksempler på hvordan dette materialet ser ut:

Eksempel nr. 1 viser forsiden fra en såkalt "Valgbog", tilhørende Spind kommune. Tidsperioden er fra 1906-1961.
Eksempel nr. 2 illustrerer en tilfeldig valgt side fra denne boka.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn