Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Nye bevarings - og kassasjonsbestemmelser - høring

Akkurat nå er det høringsrunde for nye bevarings - og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner. I den forbindelse var Gro Hendriksen fra Riksarkivet invitert til IKAVAs årlige kontaktkonferanse for å innlede. Hendriksen har vært sentral i utarbeidelsen av utkast til ny bestemmelser og under kan du se hennes presentasjon. Frist for innspill i høringen er 31. desember.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn