Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

ARKIVMELDINGEN ER KLAR

I dag la regjeringen fram stortingsmelding om arkiv.

Se lenke for å åpne dokumentet!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-7-20122013.html?id=707323
Publiseres med eRedaktør
Logg inn