Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Olje og krig

Midtøsten er et område som har vært mye omtalt i nyhets- og mediebildet. Omtalen har som oftest vært av en negativ karakter, knyttet til krig og elendighet.

Skandinavia kan kanskje sies å være den rake motsetningen. De nordiske landene har i moderne tid vært karakterisert av fred, frihet og fremgang.

Det som knytter begge områdene sammen er oljen. Av de skandinaviske landene er det Norge som er den store oljenasjonen. Oljen ble oppdaget på norsk sokkel på 1960-tallet, noe som senere skulle gi Norge en enorm økonomisk gevinst.

På 1960-tallet kom også oljen fra de arabiske landene i fokus. I perioden 5. juni - 10. juni 1967, foregikk det nemlig en krig mellom Israel og flere av de arabiske landene. Krigen varte i seks dager, og gikk inn i historiebøkene som "Seksdagerskrigen".

Denne krigen fikk ikke bare internasjonal oppmerksomhet. Ettervirkningene etter de økte oljeprisene ble også kjent i Norge. Påfølgende eksemplar viser kontakt mellom A/S Norske Oljekonsum, Norsk Brændselolje A/S og Vennesla kommune.

Brevutvekslingen foregikk fra slutten av juni 1967, og ut desember samme år. Vi ser at selv om krigen var kortvarig, hadde den økonomiske ringvirkninger som kjentes i flere måneder etterpå. Prisøkningen var på mellom 20 kr og 200 kr pr tonn, avhengig av kvalitet.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn