Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Lys og mørke

Med vinteren i full anmarsj, er det allerede mange som ser fram mot lysere tider.
 
Med korte dager og lange netter, er det derfor ekstra viktig med god gatebelysning.
 
Slik tenkte også venndølene på 1970-tallet. I tidsperioden 1975-1980, satte Vennesla kommune i gang en storslått utbygging av veglys.
 
Når alt det tekniske var ordnet og fastsatt, sendte Vennesla kommune ut brev til de parter som ville bli berørt i denne sammenhengen.
 
Nå kom også privatpersoner på banen, og ønsket seg lys i sitt nærområde. Blant disse var en kar bosatt i Eikelandsveien. Han skriver i et brev til Vennesla kommune, datert 21/11-77:
 
”Det er så mørkt ved disse oppkjørslene at folk som ikke er lokalkjente har problemer med å finne fram, når de skal på besøk til oss om kvelden”.
 
Om han fikk innvilget ønsket sitt, vites ei.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn