Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Personvernmelding

Like før jul ble meldingen "Personvern - utsikter og utfordringar" lagt fram 
Les Stortingsmelding nr. 11 2012 - 2013  her

Publiseres med eRedaktør
Logg inn