Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Offentlighetsvurdering av NABOLISTER

IKAVA ba i høst Miljødepartementet om en redegjørelse i forhold til offentlighetsvurdering av nabolister. Det var i forbindelse med opplæring i ny matrikkel at kommunene fikk instruks fra kartverket om at nabolistene heretter måtte unntas offentlighet. Flere arkivledere reagerte og tok kontakt med IKAVA for å sjekke om det kunne stemme at nabolistene var taushetsbelagte og måtte unntas offentlighet ved journalføring. Etter noen runder med kartverket og fylkesmannen ble det tydelig at her var det behov for en avklaring fra departementets side. Her kan du se departementets redegjørelse. Det vil kun være i tilfeller hvor eiere oppført på nabolista har hemmelig/ fortrolig adresse at nabolisten innholder taushetsbelagt informasjon og må skjermes.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn