Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Arkiver fra Kristiansand Boligselskap

IKAVA er nå godt i gang med ordning av arkivet til det som i dag heter Kristiansand Boligselskap. Kristiansand kommune har siden siste halvdel av 1940-tallet gitt innbyggerne i byen mulighet for å søke om å leie kommunale boliger. Økonomisk vanskeligstilte, eldre og uføre hadde og har fortsatt mulighet til å leie kommunale leiligheter som er tilpasset deres behov.
 
Kristiansand Boligselskap har hatt mange navn siden oppstarten. I dag er det Kristiansand Boligselskap som står for det praktiske med boligene og informerer EBT Boligtjenesten hva som til en hver tid ledig for utleie. I arkivet finner vi alt fra søknader til bolig, vedlegg fra leger om hvorfor søker bør få leie, avslag og anker. Det ble også bygget en del aldersboliger og vi finner byggesøknader med anbud fra forskjellige firmaer som ønsket å få oppdraget om å få bygge disse boligene.
 
Her kan du se bilder fra byggingen av aldersboliger på Lund Torv på starten av 1980-tallet.
 
 
 Foto: Kristiansand boligselskap, fotograf  ukjent


Vi finner også et lite stykke interiørhistorie i arkivet. På to ark er det limt på hvilke gulvbelegg og hva slags tapeter som skal brukes

 
 
Helt fra starten har kommunens boligkontor samarbeidet med Husbanken. De som leide kommunale boliger, kunne søke om boytelse fra kommunen, men også bostøtte fra Husbanken. I tillegg kunne man søke om etableringslån ved kjøp eller bygging av bolig. Det kan man fortsatt.
 
En del av arkivet er i dag offentlig, men det meste er det fremdeles klausulert på grunn av sensitive personopplysninger.
 

Kilde: IKAVA. Kristiansand Boligselskaps arkiv

Publiseres med eRedaktør
Logg inn