Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

En teknologisk revolusjon

1900-tallet har vært karakterisert av en enorm teknologisk framgang. Mye av det som ble oppfunnet og videreutviklet i forrige århundre, har vi med oss også i dag. Likevel er det ikke alt som har "overlevd".
 
DVD- spilleren overtok for VHS-en for flere år siden. Men i forrige århundre var VHS-en en nyvinning. Hvis vi kikker i arkivene, ser vi hva slags begeistring den brakte i Farsund på 1980-tallet.
 
En rektor, ved en av skolene i Flekkefjord, skrev et brev til skolekontoret i Farsund. Her skrev han at han var med i en egen komité, som arbeidet mot å få til en best mulig ordning med hensyn til bruk av video i undervisningen:

"Vi er interessert i å få greie på hvorledes Deres kommune har ordnet det med apparater, opptak, kopiering og kjøp/leie av videobånd. Har en opprettet en egen kommunal/interkommunal sentral, eller bygger hver skole opp sin egen samling?"
 
Til slutt uttrykte rektoren sin takknemlighet overfor et eventuelt svar på dette.
 
Samme dag, ble følgende svar sendt rektoren:
 
"TV-video er på begynnerstadiet i Farsund kommune. Det er bare de to ungdomsskolene som foreløpig har anskaffet seg dette utstyret., og inntil videre vil hver skole legge opp sin egen samling."
 
Brevet er datert 4. november 1981.
 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn