Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Arkivfaglig samling 29. mai

I samarbeid med Aust - Agder kulturhistoriske senter (AAKS) inviterer IKAVA arkivlederne og andre interesserte til arkivfaglig samling 29. mai.

Program for dagen
 
10:00     Velkommen, praktisk info og innledning
 
10:15     Hva har NOARK-5 å bety for deg som arkivleder v/Tormod Engebu, IKAVA
 
10:45     Samarbeid om løsninger og fagsystem innen Helse og Omsorg i
                Setesdalsregionen v/Katrine Homdrum, Evje og Hornnes kommune
 
11:30     Pause
 
11:45     Hva har Arkivmeldingen å si for kommunal sektor? v/ Turid Holen, IKAVA
 
12:30     Lunsj
 
13:30      Når byggesaksarkiv er digitalisert. Hvilke erfaringer har kommunen med gevinst av
                integrering og tilgjengeliggjøring av informasjonen overfor kommunens
saksbehandlere og innbyggere? v/Gro Jessen, Arendal kommune
 
14:15     Periodisering.
·         ”Hvorfor periodisere” (både generelt, og ved overgang til Noark-5) v/ Egil Blomsø, AAKs
·         Hva er viktig å huske før og under periodisering v/ Berit Stie, AAKs
 
15:45     Oppsummering
 
16:00     Slutt

Pris: kr 800,- (inkl arrangementskostnader og lunsj)
Påmelding: innen fredag 12. april
Publiseres med eRedaktør
Logg inn