Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Skipet "M/S NOPAL SUN"

Skipet "M/S NOPAL SUN"
 

I 1971 sendte Farsund kommune et brev om asfaltering i Danefjellområdet i Farsund. Det skulle vise seg at ikke alle var hjemme akkurat da. En av innbyggerne hadde nemlig reist av gårde på skipet M/S NOPAL SUN, med kurs for Liberia:

"Jeg har fått oversendt Deres brev av 15/11-71 med vedlegg. På grunn av den sens postgangen her på Afrika har det tatt tid før jeg mottok brevet."
 

Brevet er datert "Monrovia den 15/1 1972", som er hovedstaden i Liberia.

På denne tiden var det vel en del skip som reiste under såkalte Liberia-flagg.  Slike "bekvemmelighetsflagg" var flagg som tilhørte et land, og ble benyttet på skip med eiere fra et annet land. Dette ble gjort for å unngå høye skatter og restriksjoner i hjemlandet. Landet som stilte flagget sitt til disposisjon tok betalt for tjenesten. Liberia var ett av flere land som tjente på å tilby sitt flagg til andre lands skip. Slike tjenester er kanskje bedre kjent under begrepet "utflagging", hvor bedriftsvirksomheten flyttes fra høykostland til lavkostland.
 

For dem som er interessert i selve skipet, kan det nevnes at det ble bygd i Sverige, nærmere bestemt Oskarshamn Varv. Det ble tatt i bruk i 1957, og avsluttet sin lange reise i 1984, i Pakistan. Skipets opprinnelige navn var MARTIN THORE, og ble kjøpt opp og omdøpt til NOPAL SUN i 1965. I 1976 ble det igjen solgt og omdøpt til CHRISTOS K. I 1984 sprang det lekk, og ble levert til Karachi i Pakistan for hogging.
 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn