Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Den brysomme åpenheten - kronikk


IKAVA kommenterer ein pågåande debatt om innsyn  i Fædrelandsvennen,  der journalist Leer-Salvesen kritiserer Kristiansand kommune for at innsyn i kommunale dokument via kommunens postlister er blitt dårligare enn før, særlig gjeld dette innsyn i og bestilling av dokument via eldre postlister.

IKAVA ynskjer debatten velkommen og håpar kommunen kan prioritera gode og forsvarlige innsynsløysingar. Vi poengterer også at det er store utfordringar framfor oss. det må utviklast ny programvare før vi kan tilby publikumssøk i eldre postlister i depot.

Les kronikken  her.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn