Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Riksarkivaren svarer IKAVA om journalføring

Tidligere i vår ble IKAVA kjent med at Innovasjon Norge har sendt ut rundskriv til kommunene med blant annet instrukser for offentlighetsvurdering og journalføring av søknader.
Slik vi vurderer det er journalføringsplikta underlagt myndigheten til Riksarkivaren som forvalter arkivlova og arkivforskriften. Vi ba derfor  Riksarkivaren uttale seg om dette og ta stilling til om instruksen fra Innovasjon Norge var rett eller ikke. Svaret er klart og tydelig; kommunen har journalføringsplikt all den tid en søknad er et saksdokument for kommunen som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Riksarkivaren påpeker også at Innovasjon Norge ikke kan instruere kommunene om journalføring. Se her for å lese svaret fra Riksarkivaren i sin helhet.
Mange i kommuneNorge reagerte på instruksen fra Innovasjon Norge og har ventet på en avklaring her. Kommunal Rapport skriver om saken i slutten av mai 2013, se her.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn