Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Presentasjoner fra Arkivfaglig samling 29.mai

For alle de som var tilstede på en spennende fagdag for arkivfolk i begge Agderfylkene og som ønsker et gjensyn med presentasjonene fra foredragsholderne, og for alle som dessverre ikke kunne delta, men som gjerne vil se nærmere på de enkelte postene på programmet, så har vi her lagt ut presentasjoner fra dagen:

Katrine Homdrum, Evje og Hornnes kommune: Samarbeid om løsninger og fagsystem innen Helse og Omsorg i Setesdalsregionen

Tormod Engebu, IKAVA: Hva har NOARK - 5 å bety for arkivet?

Turid Holen, IKAVA: Hva har arkivmeldingen å si for kommunal sektor?

Egil Blomsø, AAKS: Hvorfor periodise? generelt og ved overgang til Noark 5

Berit Stie, AAKS: Hva er viktig å huske før og under periodisering?

Gro Jessen, Arendal kommune: Digitalisering av byggesaksarkivet - tilgjengeliggjøring
Publiseres med eRedaktør
Logg inn