Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

SAMDOK - samla samfunnsdokumentasjon

Arkivmeldinga legger stor vekt på begrepet samla samfunnsdokumentasjon. Arkiv fra både statlig, privat og kommunal virksomhet utfyller hverandre og dokumenter samfunnet fra ulike ståsted. Riksarkivarens rolle er å være pådriver og koordinator for samarbeid mellom sektorene. Som ett ledd i arbeidet med å bedre kommunikasjonen og åpne dialogen mellom de ulike aktørene i arkivfeltet, har Riksarkivaren oppretta en blogg som et virkemiddel. Kikk inn på bloggen SAMDOK her. Riksarkivaren vil fokusere på følgende tre felt framover; privatarkiv, kommunale arkiv, arkivdanning og E- forvaltning.

Riksarkivaren er nå i gang med oppfølgingen etter høringsrunden for nye bevarings - og kassasjonsregler for kommunesektoren og vil i regi av SAMDOK-prosjektet , opprette en arbeidsgruppe med deltagere fra Arkivverket, kommunal sektor, KS med flere. Oppfølging av regelverket, utarbeiding av veiledning med mer vil bli viktige oppgaver for arbeidsgruppen.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn