Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ny nettside - kvinnestemmerett.noKVINNESTEMMERETT

I anledning årets stemmerettsjubileum har de fem arkivinstitusjonene IKA Kongsberg, Drammen byarkiv, Interkommunalt arkiv Vest Agder, Aust-Agder Kulturhistoriske senter og Vestfoldarkivet samarbeidet om å utvikle nettsiden www.kvinnestemmerett.no.

 

Denne nettsiden tar utgangspunkt i kommunale og private arkiver fra våre fylker; Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, og følger utviklingen i de første årene inn på 1900-tallet da kvinnene gradvis fikk utvidet stemmeretten. I hovedsak behandler vi utviklingen fram til full stemmerett i kommunal sektor i 1910 og det etterfølgende valget i 1913. Nettsiden består av følgende menyer:

·         Stemmeretten: Vi ser nærmere på stemmerettens utvikling. Hvem fikk avgi stemme?

·         Kvinnestemmer: Vi setter lys på kjente (Gina Krog, Betzy Kjelsberg og Marie Høeg) og mindre kjente (Thea Ebbell og Lagertha Broch) kvinnesaksforkjempere fra våre arkiver.

·         Kvinnesaksforeninger: Hortens diskusjonsforening, Drammen Kvinnesaksforening og Drammen Krets av Landskvinnestemmerettsforening og kampen for stemmerett.

·         Valgdeltakelse: Hvordan var egentlig kvinners valgdeltakelse i de første årene?

·         Folkevalgte kvinner. Hvor mange kvinner ble innvalgt i de ulike kommunestyrene og fylkene?

·         Om kildene. En nærmere presentasjon av de arkivene vi har tatt utgangspunkt i.

·         Om oss.

Bildet over er fra Kvinnsjaa, Hortens Diskusjonsforenings håndskrevne avis, mens sitatet: «Er det rimeligt og retfærdigt, at kvinder faar stemmeret?» er hentet fra den samme foreningens møteprotokoll.

Med hilsen fra prosjektgruppen:
Knut J. Jordheim (prosjektleder)                                            IKA Kongsberg
Catharina Schønning-Lykke og Ragnar Lie                            Drammen byarkiv
Bård Raustøl                                                                                     Interkommunalt arkiv Vest-Agder
Gaute Molaug                                                                                 Aust-Agder Kulturhistoriske senter
Ulla N. Tannmand og Heidi Meen Johansen                       Vestfoldarkivet / Vestfoldmuseene

Publiseres med eRedaktør
Logg inn