Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ny jubileumsbok

I forbindelse med stemmerettsjubileet gir Agder Historielag ut boka "Kvinner på barrikadene". Boka er på over 200 sider og inneholder en rekke interessante artikler om stemmerettskampen og resultatene av denne. Ansatte ved Arkivsenter sør er blant forfatterne. Bård Raustøl fra IKAVA har skrevet noen sider om valgarkiver og hva disse kan fortelle, og Roger Tronstad fra Statsarkivet i Kristiansand har skrevet en artikkel om kvinner i politiske valg mellom 1901 og 1913 og en artikkel om Kristiansand Sanitetsforening.


Publiseres med eRedaktør
Logg inn