Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Presentasjon fra kurs i offentleglova

Her kan du se presentasjon fra IKAVAs kurs i offentlighetsloven 13. juni.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn