Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

IKAVA i Kommunal Rapport

Torsdag 3. oktober stod debattinnlegg fra IKAVA på trykk i Kommunal Rapport, se under. Bakgrunnen er en undersøkelse som avisen Kommunal Rapport nylig har gjennomført i kommune - Norge om arkivsituasjonen for særlig elektronisk skapt dokumentasjon.
Undersøkelsen tok utgangspunkt i hvordan kommunene har fulgt opp de mangler som ble avdekket i rapport fra Riksrevisjonene for tre år siden, i 2010. Et formidabelt antall kommuner har svart, og blant annet alle kommuner i Vest - Agder responderte. IKAVA har i ettertid sendt brev til eierkommunene for blant annet å rydde opp i noen misforståelser rundt spørsmålstillingen.
IKAVA er glade for at det settes søkelys på bevaringssituasjon for elektronisk skapte arkiv. For å lese brev til eierkommunene i denne forbindelse se her.

Publiseres med eRedaktør
Logg inn