Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

IKAVA lager bok med historiske flyfoto

IKAVA oppbevarer over 2000 historiske flyfoto fra Kristiansand. Bildene ble i sin tid  tatt av Widerøes Flyveselskap og strekker seg fra siste halvdel av 1930-tallet til 1972. De er tatt som såkalte skråfoto og dekker hele Kristiansand kommune. Nå skal et utvalg av disse bildene utgis i bokform. Bøkene vil komme på markedet i midten av november og de vil komme i to bind. Bind 1 tar for seg de vestlige delene av kommunen fra Kvadraturen, Eg og Grim, via Torridal og videre til Vågsbygd og  Flekkerøy, mens bind 2 dekker østlige bydeler fra Lund, via Gimlekollen, Justvik og Ålefjær og videre til Tveit og Randesund.Forside bind 1. Foto fra Østre havn 1961.


Bård Raustøl er redaktør av bøkene, og flere ansatte ved IKAVA har bidratt i arbeid med utvelgelse av bilder og produksjon av tekster. Arbeidet har vært spennende for oss ved IKAVA og vi har fått ny historisk kjennskap til vår egen by.
Bøkene vil bli gitt ut gjennom Portal Forlag. I november vil det bli lansering av bøkene hos bokhandlere i Kvadraturen. Og Lørdag 7. desember vil det bli en egen temadag om foto og IKAVAs fotobok på Arkivsenter sør på Presteheia.Forside bind 2. Foto av Hamresanden 1967

 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn