Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Avisoppslag om bevaring av elevarkiv

Dagsavisen har en artikkel om økt bevaring av elevarkiv i dagens avis. Overskriften er imidlertid svæt misvisende.

Kommunene og kommunale depot vil fortsatt ha ansvaret for bevaring av elevmapper, dette ansvaret skal ikke overføres til Riksarkivet.

Lars Jørgen Sandberg fra Riksarkivet uttaler at de nye bevarings- og kassasjonsreglene for kommunal og fylkeskommunal sektor som er under utarbeideing, vil innebære økt krav om bevaring av elevmapper. Det er for øvrig interessant å lese Datatilsynets kritiske holdning til bevaring av denne viktige rettighetsdokumentasjonen.

Les artikkelen her:  http://www.dagsavisen.no/samfunn/alle-elevmapper-skal-i-riksarkivet/
Publiseres med eRedaktør
Logg inn