Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

NYE bevarings - og kassasjonsbestemmelser for kommune - Norge er klare!

Førstkommende lørdag, 1. februar 2014 trer ny forskrift i kraft som regulerer bevaring og kassasjon for kommuner og fylkeskommuner.
De nye bestemmelsene omhandler blant annet absolutte bevaringskrav og stiller klare kriterier for eventuell kassasjon.
Kommunene må utarbeide skriftlige kassasjonsplaner og sette opp tidsfrister for gjennomføring av kassasjon. Ved vurdering av kassasjonsfrister skal man ta hensyn til regler om tidsbegrenset oppbevaring i annet lovverk, kommunens eget administrative og juridiske behov for dokumentasjon og borgernes dokumentasjonsbehov. Det er sentralt at gjennomføring av kassasjon skjer etter en organisert plan og dokumenteres. Det vil komme mer informasjon til kommunene fra Riksarkivaren og fra kommunalt arkivmiljø i nærmeste framtid.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn