Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Stor avlevering fra Kristiansand kommune

I dag ankom en stor trailer med arkiver fra Danmark. Det er Kristiansand kommunes eiendomsarkiv som nå avleveres til IKAVA. Arkivene har blitt skannet og digitalisert hos Dansk Skanning i Esbjerg. Eiendomsarkivene inneholder dokumenter, kart og tegninger fra alle eiendommer i Kristiansand kommune. Totalt er det 260 hyllemeter med arkiver som nå skal opp i hyllene i IKAVAs magasiner. Dette er den største enkeltavleveringen IKAVA noen gang har tatt i mot.


H K Solberg Transport hjelper IKAVA med flyttearbeidet


Arkivene ankom i en stor trailer. Stablet på 32 europaller, godt pakket og merket.


Arkivene skal opp i hyller i magasinene denne uka. Arbeidet er i gang.

Alle foto: Bård Raustøl, IKAVA

Publiseres med eRedaktør
Logg inn