Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kristiansands første trafikklys

Månedens dokument på Arkivsenter sør omhandler Kristiansands første trafikklys, eller det som ble kalt trafikkfyr. I 1938 fikk byen to fyr på prøve fra et firma i Oslo. Trafikkfyrene ble satt opp i krysset Dronningensgate-Elvegata og ved jernbanestasjonen. Denne typen trafikklys sto midt i veikryssene og biler måtte svinge utenom lysene. 
Prøveprosjektet med trafikkfyrene var vellykket og i 1939 vedtok formannskapet i Kristiansand at lysreguleringen i de to kryssene skulle fortsette. Kort etter ble det også kjøpt inn nye trafikkfyr til andre trafikkerte kryss i byen, bl.a. på Gartnerløkka.
Brev fra Kristiansand politikammer til kommunens veiutvalg, 1938.
Kilde: Kristiansand by, formannskapets arkiv


Fra brosjyre for Aga trafikkfyr, 1938.
Funnet i formannskapets arkiv, Kristiansand by
 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn