Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Thilo Schoder og Flekkerøy skole

Under ordning av arkiv fra Teknisk Direktør i Kristiansand, kom det fram flere korrespondanser som den kjente tyske arkitekten Thilo Schoder hadde hatt med både ordføreren, byggenemnda og Oddernes skolestyre i forbindelse med byggingen av Flekkerøy skole.­­­­ Dokumentene strekker seg over en 3-års periode, fra 1949-1952.

 

Flekkerøy skole - bakgrunnen

Fra 1850-årene hadde Flekkerøya fått en fast skole. Skolen tjente sin hensikt de neste femti årene, før det rundt århundreskiftet ble klart at det måtte bygges en ny skole. Men, dette skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort. Det oppstod nemlig en strid om det skulle bygges en ny skole der den gamle var, eller om man like godt skulle bygge to skoler, en for Vesterøya og en for Østerøya. Lokalbefolkningen viste et stort engasjement, og det ble holdt flere møter, diskusjoner og avstemninger. Valget falt til slutt på at det skulle bygges en ny skole der den gamle hadde vært, og i 1917 stod skolebygningen ferdig.

 

20 år senere, i 1930-årene, begynte man igjen å planlegge en ny skole. Da ble det ny strid, denne gang mellom øya og Oddernes kommune. Kommunen, med ordfører Karl Fjermeros, ville ha forslaget fylkesarkitekt Christensen hadde laget. Flekkerøyfolk ville ha Thilo Schoders forslag. På den måten ble det hele forsinket. Da andre verdenskrig var slutt, og det skulle velges nytt kommunestyre, ble Fjermeros konsekvent strøket av Flekkerøyfolk og Schoder ble valgt som arkitekt for den nye skolen.

 

Thilo Schoder

Thilo Schoder ble født i 1888 i byen Weimar. Han vokste opp samme sted, og tilbrakte fem år som student hos den belgiske arkitekten Henry van de Velde. I 1914 startet han sin egen praksis, og fem år senere kom hans store gjennombrudd. I 1920-årene fremstod han som den modernistiske arkitekturens fremste eksponent i den tyske delstaten Thüringen. I tillegg til bygninger, konstruerte han også møbler og biler. I Gera, hvor han var bosatt, tegnet han store boligkomplekser, et sykehus og en bilfabrikk.

 

Møtet med nazistene

Det var nazistenes maktovertakelse i 1930-årene som på mange måter tvang Schoder ut av Tyskland. Den arkitektoniske skolen han tilhørte, Bauhaus, ble straks oppløst av de nye makthaverne. Økonomiske vansker og uteblitte oppdrag førte våren 1932 til avvikling av arkitektpraksisen. Fram til da hadde han vært et stort navn i tysk arkitektur.

I Norge

I slutten av 1920-årene hadde Schoder giftet seg med en norsk sangerinne, Bergljot Dahl, og julen 1932 søkte familien tilflukt i hennes hjemby Flekkefjord. Schoder forsøkte å etablere seg som arkitekt, men møtte motstand. I Norge ble han først uglesett av arkitektkolleger, og fikk ikke arbeidstillatelse før i 1936. Men Schoder var et populært midtpunkt blant byens intellektuelle, og utviklet vennskap med Arnulf Øverland og andre norske kulturpersonligheter.

I Kristiansand
 

I 1936 etablerte Schoder egen praksis i Kristiansand, og gikk inn i en produktiv fase. I Tyskland ble stilen fra Kristiansandstiden kalt "Sørlandsmodernisme". Hans varemerke var runde former, ikke minst rundede hushjørner og runde vinduer i både mur og tre.

Schoders virke ble igjen avbrutt av den tyske okkupasjonsmakten. Schoder, som hadde vært norsk statsborger siden 1938, ble arrestert allerede 10. mai 1940 og under trussel om deportasjon tvunget til å bygge brakker for tyskerne og store, visjonære boligprosjekter som skulle ble realisert i byen like etter krigen. Han døde 8. juli 1979, i Kristiansand. 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn