Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Varoddbrua - 20 år, på en måte...

Under ordning av arkiv fra Teknisk direktør i Kristiansand, dukket det opp flere interessante dokumenter.
 

Blant disse dokumentene var det flere bilder av Varoddbrua. Bildene kom fra ulike brosjyrer, og strakk seg fra tidsperioden 1968-1994.
 

Litt statistikk
 

Varoddbrua er en broforbindelse på E-18, som krysser Topdalsfjorden i Kristiansand kommune fra øst til vest. De to broene har en lengde på henholdsvis 618 og 663 meter. I alt har brokomplekset tolv spenn. Største spenn er på 337 henholdsvis og 260 meter, med en fri høyde på 32 meter.
 

Utvikling og navneendring

 

Hvis vi ser på den første illustrasjonen, fra 1968, ser vi at Varoddbrua bare bestod av én bro. Denne ble åpnet 20. oktober 1956, og skulle vise seg å bli den eneste broen som bandt øst og vest i Kristiansand de neste 38 årene.
 Det neste bildet viser den påbegynte konstruksjonen av den "Nye Varoddbrua", som broen i vestgående retning ble kalt. Det var ennå en stor åpning mellom østre og vestre del. Først 11. januar 1994 ble broen koblet sammen. Åpningen fant sted 17. juni 1994. Foto: Inge FosselieDen høytidelige åpning av den nye Varoddbrua 17. juni 1994 ble foretatt av stortingsrepresentant Aud Blattmann. Vegsjef Andreas Setsaa (bildet) orienterte om sakens gang fra plan til ferdig bro. I bakgrunnen Torridal Skolemusikkorps - samme korpset spilte også da den gamle Varoddbrua ble åpnet i 1956. Foto: Gabriel Ruiz Castro
 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn