Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Stor avlevering fra Kristiansand

 
IKAVA mottar i disse dager store mengder arkiver fra Kristiansand kommune. Det er stort sett uordnede arkiver fra perioden etter kommunesammenslåingen i 1965 som nå er på vei inn til IKAVAs magasiner, blant annet arkiver fra rådmannskontoret, helse- og sosialetaten, skolekontoret, kulturstyret og byarkitekten. Også store deler av arkivet til tidligere Oddernes kommune er nå på vei til IKAVA.

Arkivene har stått på fjernlager hos kommunen i noen år, men flyttes nå over til IKAVA der de skal ordnes i et større ordningsprosjekt. Prosjektet vil utgjøre flere årsverk og strekke seg over minst tre år. Arkivene vil bli tilgjengelige på Arkivportalen og vår lesesal etter hvert som de blir ferdig ordnet og katalogisert.


H.K. Solberg Transport står for selve flytteprosessen. Det er omkring 170 europaller med arkiver som nå skal opp i IKAVAs arkivhyller.
Foto: Heidi Korvald, IKAVA


Publiseres med eRedaktør
Logg inn