Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

IKAVAs kontaktkonferanse 26.11

 IKAVAs kontaktkonferanse er et fast årlig konferanse som IKAVA arrangerer for eierkommunenes arkivledere. Vi ønsker kontaktkonferansen skal gi oppdatert arkivfaglig kunnskap til arkivlederne og i tillegg  være et møtested for  arkivlederne .

Tema i år var i hovedsak kommunesammenslåing og nye bevarings- og kassasjonsregler.

Presentasjonene som ble vist finner du her:

Kommunereform og arkiv v/Turid Holen

IKA Rogalands arbeid med nye bevaringsregler v/Lene Tamburstuen, IKA Rogaland

Kommunegrenser i historisk perspektiv v/Bård Raustøl

Status elektroniske arkiver 2015 v/Tormod Engebu
 

Takk til arkivlederne som deltok på konferansen!Publiseres med eRedaktør
Logg inn